2310619647 Παναγή Τσαλδάρη 22, Νεάπολη, Θεσσαλονίκη dionysiskampo@gmail.com
hero image
 
 
 
     
 

Ο ρόλος του φυσικοθεραπευτή
Κέντρο Φυσικοθεραπείας - Διονύσιος Καμποσούλης | Νεάπολη Θεσσαλονίκη


Ο φυσικοθεραπευτής βοηθά τους ανθρώπους να βελτιώσουν στο μέγιστο δυνατό βαθμό την ποιότητα ζωής τους, λαμβάνοντας υπόψη τους σωματικούς, συναισθηματικούς, ψυχικούς και κοινωνικούς παράγοντες της ζωής του ατόμου.
Προσφέρει υπηρεσίες υγείας με στόχο την ανάπτυξη, διατήρηση και αποκατάσταση της, δια βίου, μέγιστης κινητικής και λειτουργικής ικανότητας, ιδιαίτερα όπου η κίνηση και η λειτουργικότητα απειλούνται από το γήρας, τραυματισμούς, νόσους ή/και περιβαλλοντικούς παράγοντες.

Εργάζεται για την προώθηση, την πρόληψη, τη θεραπευτική παρέμβαση και την αποκατάσταση της υγείας του ατόμου.

 
     
   
 
 
 
     
 
     
 

Είναι ένας εξειδικευμένος επαγγελματίας ο οποίος:


• Διενεργεί ενδελεχή εξέταση και εκτίμηση των αναγκών του ασθενούς
• Εκτιμά τα ευρήματα της εξέτασης, προκειμένου να εντοπίσει τις αιτίες που προκαλούν τα όποια κινητικά προβλήματα
• Διατυπώνει τη διάγνωση, την πρόγνωση και διαμορφώνει το πλάνο φυσικοθεραπευτικής αντιμετώπισης
• Εκτελεί το πρόγραμμα φυσικοθεραπευτικής παρέμβασης / θεραπείας
• Προσδιορίζει τα αποτελέσματα των παρεμβάσεων / θεραπειών
• Συμβουλεύει και εκπαιδεύσει ασθενείς για την αυτοδιαχείριση του προβλήματός τους

 
     
 
     
 
 
 
 
     
  Επικοινωνήστε μαζί μας

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή τον προγραμματισμό ραντεβού.
 
     
     
  ΤΗΛΕΦΩΝΟ
2310619647